Suoni

Dou Bi Dou Bi Dou
Reso famoso da Lapin Calin